Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Façade verslindt smog

Niel Staes

De strijd tegen smog heeft een nieuw wapen in zijn arsenaal: Prosolve370e. Dat is een bijzonder bouwmateriaal dat gebouwen kunnen toevoegen aan hun façade. De speciale chemische compositie interageert met smog en 'eet het op'. Elegant Embellishments is de Duitse ontwikkelaar en sinds kort kan iedereen hun ontwikkeling zien in Mexico City. Daar werd maar liefst 2500m2 gevel voorzien van Prosolve370e.

Via een heel dun laagje titanium dioxide (TiO2), niet de conventionele samenstelling, maar wel in de vorm van een photokatalysator die onder invloed van daglicht geactiveerd wordt. Zo worden gevaarlijke stoffen als Vluchtige Organische Stoffen (VOCs), NOx en O3 gevangen, terwijl minder gevaarlijk bijproducten als CO & CO2 worden uitgestoten.

De panelen gaan 5 à 10 jaar mee, waarna ze eenvoudig terug kunnen worden hersteld met een nieuwe laag TiO2. De tegels komen bovendien in een hyper-moderne uitvoering waardoor o.a. het Manuel Gea González Hospital een zeer futuristische look geven. De installatie in Mexico is dan ook goed voor een dagelijkse smog-neutralisatie van 1000 wagens.

Ook voor België is dit geen onbelangrijke stap. Een recent rapport van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu over de luchtkwaliteit besluit immers dat een overschrijding van de Europese grens- of streefwaardes wordt vastgesteld (PM10-daggrenswaarde,  8-uurgemiddelde ozonconcentratie, ozon AOT40 en NO2-concentratie). Ondanks de algemene daling in de laatste jaren blijkt dat wanneer het rapport de metingen vergelijkt met de strengere en gezondheidsgerelateerde WGO-richtwaarden, dat er voor haast alle polluenten (en bijbehorende indicatoren) overschrijdingen zijn.

Coverfoto: Hospital Manuel Gea Gonzales in Tlapan - Elegant Embellishments