Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

In de kleedkamer van de nucleaire centrale

Floris Van Cauwelaert

Toen ik de foto's van Berlijnse fotograaf Michael Danner spotte, contacteerde ik hem meteen. Danner fotografeerde de ingewanden van Duitse kerncentrales en bundelde die in een fascinerend boek Critical Mass. Hieronder vind je een selectie van de foto's die de fotograaf zelf maakte voor ons.

In de kerncentrales van de foto's van Danner is alles perfectie, hyper-geordend, hygiënisch, geometrisch, meticuleus, routinematig. Niet dat je zoiets niet elders ook aantreft maar hier is het effect toch even anders. In de controlekamers van een fysisch fenomeen dat zich niet altijd laat controleren en dan zo extreem dodelijk kan zijn.

Michael Danner heeft zijn foto's in boek bijeen gebracht en ook verrijkt met archiefbeelden van de protestacties die in Duitsland plaatsvonden bij de opkomst van de kernenergie. Dat was eind de jaren '70. Na verloop van tijd verloor het protest momentum tot de kernramp van Tsjernobyl het besef van de risico's weer deed toenemen. Een echte kentering kwam er in Duitsland door de ramp in Fukushima: de regering Merkel besliste definitief de sluiting van de kerncentrales. Omwille de weelde aan alternatieven die in opmars zijn, is er veel minder draagvlak om kernenergie zelfs nog maar als noodzakelijk kwaad te accepteren (ondanks misschien de zuiver financieel steekhoudende argumenten pro). In België wordt dan weer getalmd. Opeenvolgende regeringen zetten elkaars beslissingen op losse schroeven zonder daarbij een visionaire strategie te verwoorden.

Undercooled

De foto's van van Michael Danner zijn temidden van al dat politiek gehakketak tamelijk undercooled. Bij mij brengen ze twee dingen teweeg. Vooringenomen als ik ben in het voordeel van hernieuwbare energie, zie ik in de foto's een machinerie van het verleden: gecentraliseerde stroomproductie in mega-fabrieken in de handen van multinationals kunnen mijns inziens gradueel vervangen worden door gedecentraliseerde productie van verscheiden mix en schaal. Het tweede is het besef dat we ook hier van biomimicry beter kunnen worden: zoals planten groeien door licht om te zetten, kunnen gebouwen en andere infrastructuur dat ook. Of tenminste, dat is wat ik geloof.

Ontdek de foto's en het boek "Critical Mass" van Michael Danner hier: DANNERCRITICALMASS.COM

001_DANNER_Isar_014

002_DANNER_Isar-03

003_DANNER_Brokdorf_008

004_DANNER_Isar_002

005_DANNER_Unterweser-08

006_DANNER_Grohnde-05

007_DANNER_Brokdorf_02

008_DANNER_Asse-01

009_DANNER_Biblis-03

010_DANNER_Isar_019

© Critical Mass, Michael Danner ISBN 978-3-86828-391-4 39,90 Euro

 

 

DANNER_CRITICAL-MASS_0425