Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Culturele migratie van mensheid in beeld gebracht

Stijn Sysmans

Nature publiceerde een video die de culturele migratie van de mensheid in beeld brengt.

culturele migratie

Op basis van geboorte- en sterftedata en wordt het traject dat 120.000 (culturele) bekendheden in hun leven aflegden - van geboorteplaats naar plek van overlijden - gevisualiseerd. Dit geeft ons een beeld van de migratiestromen die deze bevolkingsgroep gedurende de laatste 2.600 jaar heeft afgelegd.

De bakermat van de menselijke beschaving ligt in deze oefening in het Midden-Oosten, verschuift al 'snel' naar Rome en explodeert vanaf de 12de eeuw in Europa en 17de eeuw ook in Amerika.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=4gIhRkCcD4U&w=560&h=315]

Meer duiding op de site van Nature.