Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Chatham House: 'Steeds fellere strijd om grondstoffen'

Floris Van Cauwelaert

In een recent rapport 'Resources Futures' van Chatham House, een Britse denktank, wordt opgeroepen om grondstoffen centraal op de geo-politieke agenda te plaatsen. (Grondstoffen betekent hier alle soorten natuurlijke en industriële bronmaterialen en voeding.) Samengevat is het probleem dit: iedereen wil meer en zonder gezonde politieke dialoog komt het tot conflicten.

Het 'Resources Futures'-rapport geeft een overzicht van de toename in wereldhandel van grondstoffen in het verleden en projecteert een even intense toename in de toekomst. De meest sprekende grafieken uit het rapport volgen hieronder. De informatie is zowel toegankelijk als overweldigend, want per grafiek wordt de complexiteit van het grondstoffenprobleem groter. Zo blijkt logischerwijze uit de studie dat het aantal (juridische) conflicten rond grondstoffen toeneemt. Vandaar ook de vraag om een nieuw tijdperk van grondstoffen-geo-politiek in plaats van strijd in te zetten.

Slokop China

Twee snelle feitjes uit het rapport: Inzoomend op de laatste tien jaar blijkt hoe overweldigend China op alle terreinen de grote slokop is (behalve voor rijst!). Op zich is dit common knowlegde, maar de mate waarin China grondstoffen in de wereld ophaalt blijft imponerend. We zijn nog lang niet sterk genoeg in de recyclage van gebruikte materialen. Zo blijkt uit de grafiek over aluminium: van dat meest recyclage-intensieve metaal wordt slechts een vijfde van de globale vraag ingevuld met hergebruik.