Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

CAPS conference: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation

Floris Van Cauwelaert

Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation of CAPS, een hele mond vol maar daarom nog geen Sustainababble zoals Bo Normander van Worldwatch Institute Europe dat noemt. Zeronaut streeft er ook een beetje naar een CAPS te zijn. Ook heel wat andere initiatieven en bewegingen zoals de Sociale innovatiefabriek, Plan C, i-Cleantech Vlaanderen, Thuis in de Stad, Oksigen Lab, Autopia, Gedeeld:Door, de repair café initiatieven, enzovoort enzoverder. Allemaal zijn ze op de één of andere manier als CAPS te catalogeren. Ze stimuleren de duurzame en sociale innovatie via technologie, kennis en inspirerende business modellen delen, grassroots actie etc. Typisch wordt er ook naar gestreefd verschillende type partners te laten samenwerken: dynamische burgers, ngo's, overheidsinstellingen, bedrijven, technologiepartners, het middenveld.

Met veel optimisme wordt er dan gebruik gemaakt van online samenwerkingsplatformen, online ideation platformen en sociale media om op het zogenaamde 'netwerk effect' in te spelen maar al heel vaak kwam men daarbij van een kale reis terug. Er werd misschien te veel van verwacht. De rol van de gevarieerde participanten was niet duidelijk genoeg of de return was moeilijk te bepalen. Om nog te zwijgen van pogingen om netwerken aan elkaar te koppelen.

Nochtans, als dat zou lukken, zou de duurzame en sociale innovatie, of de veerkracht, een flinke boost krijgen. Het is daarom goed te zien dat er over Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation een tweedaagse conferentie wordt gehouden in Brussel op 1 en 2 juli met de steun van de Europese Commissie. Hopelijk komen er robuuste modellen uit die de veerkracht-netwerken echt vooruit helpen en aan snelheid en effectiviteit doen winnen. Alle info op caps-conference.eu.