Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Bruto Nationaal Geluk waait over uit Bhutan

topophotography

Haa Valley Bhutan

Op woensdag 9 oktober om 20u wordt in boekhandel De Groene Waterman (Antwerpen) een nieuw boek voorgesteld over Bruto Nationaal Geluk, een ontwikkelingsconcept dat vanuit het onooglijke Koninkrijk Bhutan is komen overwaaien.

Het boek wordt gepubliceerd door Lannoo en ontstond onder impuls van de Universiteit van het Algemeen Belang (UAB). Maarten Desmet, een jonge architect en sinds jaren activist en bestuurslid binnen de UAB, kwam enkele jaren geleden terecht in de Bhutaanse hoofdstad Thimpu in het kader van een stedenbouwkundig project. Het concept van Bruto Nationaal Geluk intrigeerde en inspireerde en hij bracht het mee terug naar ons land als aanzet tot een reflectie over wat dit voor ons in het Westen kan betekenen.

9 dimensies

De basisidee is in feite gemakkelijk te begrijpen. Bruto Nationaal Geluk daagt een gemeenschap uit om haar vooruitgang niet alleen te meten aan een groei van materieel welzijn (zoals gemeten door economische grootheden zoals Bruto Nationaal Product) maar aan verbetering over een breder spectrum van individuele en maatschappelijke ontwikkelingsdomeinen. In Bhutan wordt concreet gekeken naar negen dimensies, namelijk mentaal welzijn, gezondheid, onderwijs, evenwichtig tijdsgebruik, deugdelijk beleid, sociaal kapitaal, culturele verscheidenheid en veerkracht, welvaartspeil, en ecologische diversiteit en veerkracht.

15 denkers

De vraag is dan hoe we dit vanuit een duurzaamheidsperspectief aantrekkelijke idee in onze eigen samenleving gestalte kunnen geven. Maarten Desmet nodigde ruim 15 denkers van bij ons uit om daar hun visie rond toe te lichten. Bijdragen in het boek komen ondermeer van Rik Pinxten, Bernard Lietaer, Francine Mestrum, en Jef Peeters. Op de avond van de boekvoorstelling zelf gaat Maarten in gesprek met co-auteurs Yasmine Kherbache en Gunter Pauli.

Links: