Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Bruto fiets product, de economische zin van fietsen

Floris Van Cauwelaert

Grous, Alexander (2011) The British cycling economy: 'gross cycling product' report. Sky and British Cycling.

Feitje: mensen die regelmatig fietsen, zijn gemiddeld een dag minder afwezig op hun werk. Dit en nog meer economische inzichten rond het 'bruto fiets product' staan te lezen in het rapport The British Cycling Economy (2011) van LSE-Professor Alexander Grous in opdracht van Sky en British Cycling. Bovenstaande infografiek vat enkele van de bevindingen samen. Het rapport is een mijlpaal omdat het als één van de eerste de waarde van fietsen voor een hele nationale economie in kaart brengt op een geloofwaardige manier. De auteur berekent het Bruto-Fiets-Product voor de Britse economie op 2,9 miljard ponden (3,5 miljard euro). In het Verenigd Koninkrijk ondervond fietsen de laatste jaren een boost. De Britten vonden inspiratie bij hun topsporters: de Britse profwielrenners deden het uitstekend en ook de Olympische Spelen in Londen zetten aan tot bewegen. Maar er spelen ook andere redenen: de hogere kost van brandstof voor wagens, gezondheid, milieubewustzijn... Het rapport brengt mooi in kaart welk belang het fietsen voor de economie heeft en breekt een lans voor nog meer fietsbeleid. Wat we eerder al vonden in een Amerikaans rapport over hoe fietsers steden verrijken.

Eenzelfde geluid horen we bij Transport & Mobility Leuven. Sustainable Urban Transport en Job Creation van Christophe Heyndrickx, Rodric Frederix en Joko Purwanto onderzochten onder meer de  impact van een publiek beleid dat fietsen stimuleert in de stad. De balans is over de hele lijn positief: Goed fietsbeleid vermindert fileleed en luchtvervuiling én heeft tegelijk een positief effect op  de publieke financiën en tewerkstelling. Boeiend hier is dat dit rapport een overzicht maakt van verschillende pistes voor een duurzamer stadsmobiliteit. Andere scenario's beoordelen het stimuleren van verminderd brandstofverbruik, stimuleren van elektrische auto's, stadszones met verminderde emissies, de stadstol, duidelijk begrenzen van de stadsuitbreiding ea. Het staat vast dat vele maatregelen nodig zijn om in een duurzaam stedelijk transport te voorzien, fietsen alleen zijn niet de oplossing. Wat wel kan geconcludeerd worden is dat fietsen speerpunt dient te zijn van eender welke stadsmobiliteit dat zichzelf serieus neemt.

Dat laatste komt ook duidelijk naar voor in het project Mobil 2040 voor Brussel van Espaces-Mobilités en Technum in opdracht van Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen).