Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Bloomberg Businessweek: "It's global warming, stupid"

Floris Van Cauwelaert

Daags nadat Michael Bloomberg zijn landgenoten heeft opgedragen te stemmen op een president die leiderschap toont op het vlak van de opwarming van het klimaat, springt het magazine dat zijn naam draagt op de kar. Zo brengt Sandy naast de ravage ook nog aandacht teweeg voor 'het klimaat'. Tot nu toe werd de hele klimaathandel door beide presidentskandidaten doodgezwegen. De twee basisredenen die Bloomberg Businessweek aanhaalt voor het maken van de cover zijn eenvoudig: De wetenschappelijk consensus is dat klimaatopwarming bestaat en dat daardoor het 'weer op steroïden' zit. de tweede reden is economisch: de natuurrampen zijn te duur. Als er maar beweging in komt. Kanttekening: Of er over gesproken wordt of niet, volgens Jo Confino van The Guardian is er geen plaats voor optimisme.

[embed]https://twitter.com/MikeBloomberg/status/264080226886221824[/embed]