Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Biomimicry: geniale designs van de natuur imiteren

Leen Gorissen

Tijdsas geschiedenis aarde

We botsen op onze economische, sociale en ecologische grenzen. Onze maatschappij staat bijgevolg voor een enorme uitdaging: hoe organiseren we de transitie naar een duurzame samenleving? Een mooi synoniem van duurzaam is ‘volhoudbaar’: een systeem dat in de tijd oneindig kan blijven voortbestaan. Een volhoudbaar systeem is een systeem dat geen afval produceert, waarbij grondstoffen in kringlopen zitten en dus niet uitgeput geraken. Het is een adaptief, divers en veerkrachtig systeem dat mee evolueert met de dynamiek van verandering en oogst uit rijkdom, niet uit schaarste.

Albert Einstein, één van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis zei ooit het volgende: “The world will not evolve past its current state of crisis by using the same thinking that created the situation”. Deze uitspraak is nu meer relevant dan ooit. De boodschap achter deze uitspraak echter, dringt maar zelden door. Waar we vandaag nood aan hebben zijn nieuwe denkwijzen en nieuwe werkwijzen. Deze kunnen echter alleen tot stand komen wanneer we met een nieuwe bril naar de werkelijkheid kijken.

Een opkomende discipline binnen de duurzaamheidswetenschap die het principe van nieuwe denk- en werkwijzen toepast, is ‘biomimicry’. Biomimicry bestudeert natuurlijke ontwerpen en vertaalt en imiteert deze vormen, processen en systemen in oplossingen die de huidige maatschappelijke problemen sneller, slimmer en schoner oplossen. Alle organismen die ons omringen hebben immers reeds gevonden wat werkt, wat geschikt is en wat kan blijven voortbestaan in een milieu met beperkte grondstoffen. Zie http://biomimicry.net/about/biomimicry38/institute/ voor meer info.

In Amerika, Groot Brittannië, Duitsland en Frankrijk wordt deze nieuwe discipline geïntegreerd in verschillende academische opleidingen. Ook in ons buurland Nederland wordt er onderzocht hoe biomimicry en kringloopdenken educatie kan verrijken. Zie http://www.opai.eu/2013/03/ecologie-van-economie/ecologie-van-de-economie/. In Belgische universiteiten blijkt dit onderwerp vooral uit te blinken in afwezigheid. Aangezien leidinggevende bedrijven zoals Boeing, Nike, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Kraft, Hewlett-Packard en NASA biomimicry gebruiken om hun innovatie te stimuleren en superieure producten te ontwikkelen, is het misschien stil aan tijd om onze academische opleidingen te verrijken met nieuwe ziens- en werkwijzen zoals biomimicry?