Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Uitslag 30-jarige studie: biologische landbouw wint

Frank Anrijs

Uitslag van 30 jaar vergelijkend onderzoek: enkele feiten Het Amerikaanse Rodale Institute  is in 1981 gestart met een vergelijkend onderzoek tussen de (toen) belangrijkste soorten landbouw:

  • biologische landbouw met inbreng van dierlijke mest
  • biologische landbouw met enkel het gebruik van vlinderbloemigen zoals klavers voor stikstofinbreng
  • gangbare landbouw met gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden. Vanaf 2008 werd ook landbouw met GMO's geïntegreerd in het onderzoek.
  • Vanaf 2008 werden alle oppervlaktes die via bovenstaande methodes werden bewerkt in twee gedeeld. De ene helft werd gewoon verder bewerkt, op de andere helft werd een systeem ingevoerd van no-tilling (= geen grondbewerkingen).

De resultaten van dit 30 jaren lopende onderzoek zijn heel duidelijk. Zowel naar de toestand van de bodem, het energieverbruik, gewasopbrengsten, financiële opbrengst, kosten, gehalte aan organische stof in de bodem, ziektes en weerstand tegen slechte weersomstandigheden wint de biologische landbouw.

De conclusie van het onderzoek is dat biologische landbouw de wereldbevolking gemakkelijk kan voeden met minder vervuiling, uitspoeling, erosie en een lager verbruik van fossiele brandstoffen.

Het volledige verslag kunt u hier lezen: 30 jaar vergelijkend onderzoek