Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Bio-afbreekbaar toilet PeePoo produceert mest

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Bio-afbreekbaar toilet PeePoo produceert mest

Floris Van Cauwelaert

Women-with-Peepoo-Bangladesh

40% van de mensheid moet het stellen zonder toilet met alle gevaren en gezondheidsrisico's vandien. Dus bedachten twee Zweden, Anders Wilhelmson en Camilla Wirseen, de PeePoo. De PeePoo is een dubbelgevoerd zakje dat kan gebruikt worden als toilet en er voor zorgt dat de gevaarlijke, contaminerende bacterieën meteen worden afgebroken. De PeePoo is bioafbreekbaar waardoor het gevulde zakje kan worden begraven en dankzij de uitwerpselen als mest kan worden gebruikt. Het moederbedrijf PeePoople bestaat sinds 2006 en heeft een poot in Kenia waar kennis en ervaring wordt opgebouwd om het aan mensen in sloppenwijken te bezorgen. PeePoople is er vooral actief in Kibera, met 1 miljoen inwoners de grootste sloppenwijk van het Afrikaanse continent (UN HABITAT schatte het aantal slum dwellers in 2012 op 863 miljoen mensen). PeePoople streeft er naar dagelijks 150.000 met de PeePoo uit de nood te helpen.