Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Belg drinkt water liefst uit flessen

Floris Van Cauwelaert

De Belgen drinken graag water uit flessen. Jaarlijks drinken we bijna 1300 miljoen liter natuurlijk mineraalwater en bronwater uit flessen. Dit komt neer op gemiddeld bijna 124 liter per Belg. Alleen de Italianen en de Duitsers drinken nog meer flessenwater, respectievelijk 179,1 et 170,9 liter per persoon. Met 77,7% van het totale flessenwatergebruik is natuurlijk mineraalwater veruit het meest populair. Algemeen heeft de Belg een duidelijk voorkeur voor water uit flessen: 100% natuurlijk mineraalwater en bronwater tegenover 0,0% tafelwater. De meeste Belgen geven ook de voorkeur aan plat water: 73,2% van het flessenwaterverbruik is plat water.

In vergelijking met andere niet-alcoholische verpakte dranken, zoals frisdranken en vruchtensappen, komt water op de 2de plaats: 43,8%. Softdrinks nemen sinds 2009 de eerste plaats in. In 2011 bedroeg hun aandeel 46,6%. De Belgen dronken in 2011 maar liefst 1373,1 miljoen liter frisdranken. Dit is gemiddeld 131,6 liter per Belg. De grootste frisdrankdrinkers in Europa zijn de Duitsers met gemiddeld 143,3 liter per persoon, gevolgd door Tsjechië (gemiddeld 138,4 liter per persoon). De Belgen nemen een derde plaats in. Het frisdrankverbruik kent bovendien een stijgend verloop: een stijging van maar liefst 25,1%  tussen 2000 en 2011. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de light-varianten onder de frisdranken. Tussen 2000 en 2011 steeg de consumptie van de regular frisdranken met 7,81% terwijl die van de lightfrisdranken steeg met maar liefst 110,11%!  Het aandeel van de lightdranken in het totaal neemt dan ook toe: van 25% in 2002 naar 28,4% in 2011.

Bron: VIWF