Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

B Corporation: een beter bedrijf

Floris Van Cauwelaert

B Corporation

Hoe moet je een duurzaam bedrijf onderscheiden van één dat zich een duurzaam imago aanmeet met behulp van slimme marketing?

coca-cola-lifeNeem bij voorbeeld het nieuwe product dat Coca Cola lanceerde in Argentinië: Coca-Cola Life. Het is niets meer dan de bekende frisdrank waarin zowel gewone suiker als stevia als zoetstoffen worden gebruikt. Het product wordt ondergedompeld in een groene saus en krijgt het label "Life", alsof het in harmonie is met de natuur en eeuwig leven. Oude wijn in nieuwe zakken.

Alle stakeholders

Het Amerikaanse B Lab, een non-profit die het bedrijf als middel ziet om sociale en duurzame waarde te creëren, stelde vast dat de wetgeving niet is aangepast aan bedrijven met een duurzame missie. Een essentieel probleem is de dat in een klassieke zienswijze het enige doel van een onderneming is het creëren van waarde voor de aandeelhouders. Dat doel drijft het merendeel van de ondernemingen vandaag aan. Terwijl er toch heel wat andere belanghebbenden of stakeholders deel hebben aan een bedrijf: klanten, leveranciers, werknemers, de gemeenschap en het milieu. Hoe het hen vergaat is in de klassieke opvatting een bijproduct of een noodzakelijk kwaad.

New B

De miserie die Dexia teweeg bracht, zal wel voor iets meespelen in het succes van New B dat zonder echte activiteit al ruim 40.000 coöperanten telt. De Vlaamse overheid tracht via de Sociale Innovatiefabriek sociale entrepreneurs te stimuleren. Sociale innovatie is in zwang maar het 'creëren van shared value' blijft een vaag beginsel. Volgens B Lab ontbreekt het aan een degelijk juridisch kader om sociale entrepreneurs, die marktstrategie koppelen aan een duurzame en/of sociale missie, te onderscheiden en te beschermen.

Benefit Corporation

Met het definiëren van de B Corporation of 'Benefit Corporation' tracht B Lab mee een juridisch kader te scheppen voor de 'nieuwe, betere bedrijven'. Het stuurt bedrijven in het herdefiniëren van hun statuten om de sociale doelen op te nemen. In de praktijk worden bij voorbeeld bestuurders mee beoordeeld op het nastreven van die sociale doelen, ze worden ook beschermd als ze dat voldoende doen. B Corporations moeten ook voldoen aan andere duurzame maatstaven. Op basis van een enquête wordt door een onafhankelijke non-profit organisatie nagegaan of een bedrijf voldoet of niet. Belangrijke daarbij is de transparantie die wordt gecreëerd door de B Corporation. Een derde initiatief is de wetgeving aanpassen om B Corporations een eigen, erkende plaats te geven. Die erkenning is van belang om Be Coporation de juiste tools en stimulansen te geven. Je zou de Benefit Corporations bijvoorbeeld fiscaal kunnen stimuleren, om zo de duurzame transitie te stimuleren in alle sectoren. Meer details over hoe jouw bedrijf een B Corporation kan worden, vind je hier.

Re-Vive

Wie wil weten welke bedrijven 'B Corporations' zijn geworden, hier rondneuzen. Onder meer Patagonia en Ben & Jerry's zijn B Corporations. We vonden alvast één Belgisch bedrijf dat mede-oprichter werd van het B Corporation initiatief en dat is de nv Re-Vive dat zich toespitst op de reconversie van industrieel vervuilde terreinen.

Jay Coen Gilbert, mede-oprichter van B Lab, licht het concept van de B Corporation toe in deze presentatie.