Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Autofasten, vasten op autogebruik

Niel Staes

De Vastenperiode staat in Vlaanderen ondertussen voor velen synoniem met 'Dagen zonder vlees'. De oproep van Alexia Leysen is aan zijn derde editie toe en kent inmiddels ook in Nederland navolging. Ook in Oostenrijk startte op Aswoensdag een '40 dagen zonder'-periode. Daar neemt men geen afscheid van vlees en vis, maar daagt men deelnemers uit om de auto een dikke maand in de garage te laten.

autofastenAutofasten noemt het initiatief en meer dan 14000 Oostenrijkers schreven zich in als deelnemer of sympathisant. Doelstelling is evident: Tussen Aswoensdag en Palmzondag vragen de initiatiefnemers om het wagengebruik drastisch te verlagen. Opvallend is dat het project niet door de overheid of een non-profit-organisatie werd opgestart, maar wel door de Katholieke en Protestantse kerken in een poging om een religieuze traditie in een nieuw kleedje te steken dus.

Via de organiserende website worden dan ook allerlei tips mee aan deelnemers.

  1. Wandel je kinderen naar school
  2. Switch je transportregeling met je werkgever
  3. Start met Car Pooling
  4. Plan een auto-vrije vakantie
  5. Neem het openbaar vervoer
  6. Start met Car Sharing