Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Antwerps Stadslab2050 ijvert voor symbiose stad en natuur

Niel Staes

stadslab

Het Antwerpse Stadslab2050 is een recent opgestart stedelijk laboratorium dat de omslag naar de duurzame stad wil helpen verwezenlijken. Stadslab2050 start van de analyse dat je een duurzame stad niet maakt op 1-2-3. Via thematische ontmoetingsdagen wil men daarom ruimtes creëren waar voorlopers en creatieve geesten elkaar vinden en waar innovatie en open dialoog een plaats krijgt.

Op donderdag 10 oktober vindt de eerste ontmoetingsruimte plaats met als thema 'Groen en Natuur'. Tijdens de dag kunnen bedrijven, organisaties, burgers, kennisinstellingen en overheid kennis en ervaringen uitwisselen. Stadslab 2050 zorgt zelf voor een aantal inspirerende ideeën als aanzet tot realiseerbare voorstellen. Bovendien maken beloftevolle voorstellen kans op verdere begeleiding en/of financiering.

ben

Gekoppeld aan de ontmoetingsruimte kan diezelfde dag een seminarie Duurzaam Communiceren volgen. Ook is er een samenwerking met TEDxFlanders zodat er 's avonds een TEDxSalon is rond het dagthema met vier interessante TED-talks:

  • TEDtalk: Een leraar teelt groenten in de South Bronx.
  • TEDtalk: Een park in de lucht bouwen.
  • TEDtalk: Elke stad heeft gezonde honingbijen nodig.
  • TEDtalk: De deelbare toekomst van steden.

In aanloop naar 10 oktober worden er ook door Stadslab2050  een aantal concrete ideeën van partners in de kijker gezet. De eerste drie ideeën staan reeds online en meer volgen.

Idee 1: Stedelijk groen meebeheren

Natuurpunt stelt voor dat buurtbewoners, jeugdverenigingen, scholen, transitiegroepen, … mee parken onderhouden op een ecologische manier. Betrokkenheid en medebeheer brengen mensen samen en maken hen deelgenoot van de groene ruimtes. Lees verder.

Idee 2: Het tweede idee: vleermuizen zoeken een verblijfplaats

De Antwerpse haven wil een project opstarten rond vleermuizen in de stad. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. En hoewel we ze vaak associëren met het platteland of met forten, komen ze ook in de stad veelvuldig voor. Lees verder.

Idee 3: 50 muurtuinen sieren de stad

Het idee van Teun is zowel eenvoudig als ambitieus: Antwerpen tooien met 50 muurtuinen. Groen, gekleurd, gekruid. Klein, groter, grootst. Hoe meer verscheidenheid, hoe mooier. En dus is Teun op zoek naar medestanders. Lees verder.

Houd dus zeker de Stadslab2050 site in het oog voor meer ideeën in aanloop naar de ontmoetingsruimte op 10 oktober.