Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Antwerpen gratis verwarmen

Lisa Leysen

Wetenschappers van de Universiteit Gent hebben samen met het bedrijf Caloritum een chemische warmtepomp ontwikkeld die het mogelijk maakt om de restwarmte die onder meer op industrieterreinen nog massaal verloren gaat, te recupereren.

Momenteel gaan nog steeds gigantische hoeveelheden laagcalorische warmte verloren op industrieterreinen. Op veel industriële sites wordt warmte beneden de 120 °C niet overal gerecupereerd en komt deze gewoon vrij in de atmosfeer.

De warmte tussen 75-150°C die normaal gewoon in de atmosfeer vrijkomt kan dankzij een chemische warmtepomp opgewarmd en gerecupereerd worden. Dat zal voor veel minder CO2 zorgen en dus ook veel milieuvriendelijker zijn.

Foto: Floris Van Cauwelaert

Met heel Antwerpen...

Over hoeveel energie gaat het dan? 480 MW, dat is de hoeveelheid energie die nodig is om de stad Antwerpen gedurende een heel jaar te verwarmen. De restwarmte recupereren kan Europa ook veel energie opleveren: 10% van de industriële restwarmte kan 6 miljoen gezinnen van warmte voorzien.

Universiteit Gent heeft onder leiding van Christian Stevens samen met Wouter Ducheyne van Caloritum de warmtepomp ontwikkeld en ze hebben daar ook een octrooi voor gekregen. De initiatiefnemers willen nu met al hun investeerders een pilootinstallatie bouwen van 500kW, wat overeenkomt met het jaarverbruik van ongeveer 200 gezinnen.

Coverfoto: Antwerpse haven - Proud to be a docker Artikel eerder verschenen op lichtuit.be