Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Airbezen gaat vandaag (18/4) live in Antwerpen

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Airbezen gaat vandaag (18/4) live in Antwerpen

Niel Staes

Een tweetal jaar geleden stelde de Universtiteit Antwerpen een nieuw project voor om de luchtkwaliteit in Antwerpen in kaart  te brengen. Het idee kreeg de toepasselijke naam 'Airbezen' mee. Aan de hand van aardbeiplantjes zou het fijn stof in de Antwerpse binnenstad opgemeten worden. Burgers kregen de kans om actief mee te doen aan het project door enkele weken een plantje bij hun thuis te laten groeien.

Vorig jaar werd het project uitgerold en het kende een enorm succes. Het project stond echter niet stil sinds 2014 en organiseerde ondertussen ook een live-meting in Gent en start dit jaar een project met Antwerpse scholen. Door consequent mensen actief te laten participeren brengt de UA zo de problematiek van luchtvervuiling in beeld.

Vandaag (18/04) op BorgerRio in Antwerpen

Vandaag krijgen Antwerpenaren de kans om een eigen klimopblad te laten onderzoeken op sporen van fijn stof. Het team van professor R. Samson is aan het werk in het auditorium van het Ecohuis tussen 13:00 en 17:00 uur.

Woon je in Antwerpen of kom je vandaag naar de stad, knip thuis wat klimopblaadjes en neem dan even volgende documenten door. Zo ben je goed voorbereid en kan je de luchtkwaliteit in jouw tuin of aan jouw voorgevel te weten komen. Klik hier voor meer informatie over de bemonstering van de klimopbladen. De informatiefiche voor bij de bladeren, vind je hier.

airbezen_2