Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

65 acties om de Vlaamse deeleconomie te ontwikkelen

Floris Van Cauwelaert

In een gloednieuw rapport staan 65 manieren beschreven waarop overheden de deeleconomie in Vlaanderen kunnen helpen ontwikkelen (download de pdf hier). Het document werd gemaakt in een bijzondere samenwerking tussen dé pioniers van de Vlaamse deeleconomie, organisaties stuk voor stuk met de roots in de sociale en ecologische beweging: Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Bewust Verbruiken, Taxistop, Autopia, SamenhuizenVelt en Voedselteams.

Bedoeling is om beleidsmakers in de aanloop naar de verkiezingen bewust te maken van de drempels van de deeleconomie in onze regio. Voor domeinen als mobiliteit, voedselproductie, gemeenschappelijk wonen, het delen van spullen en de deeleconomie in haar geheel worden concrete maatregelen voorgesteld. Zo moet er bij voorbeeld duidelijkheid komen over de verzekeringsproblematiek bij auto- en fietsdelen (punt 5) of ook fiscale consequenties van actief participeren aan de deeleconomie (punt 57). Op de vlotst mogelijke manier geeft het document weer waar het schoentje knelt voor de deeleconomie.

1526564_377211345758238_82813573_n

Al is de deeleconomie zo oud als de geschiedenis zelf, ze krijgt een enorme stimulans door de kracht van informatienetwerken. En, ze is er om te blijven. Wereldwijd zouden er vandaag al 2,3 miljoen automobilisten betrokken zijn bij autodelen. Op piekmomenten worden via Airbnb op één nacht 200.000 kamers verhuurd, tot voor kort in de illegaliteit geduwd in Amsterdam.

Meer info over de deeleconomie vind je op sites  als Gedeeld:door,  OuiShare,  collaborativeconsumption.com en Shareable.