Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

400.03 - wat nu?

Wim Verbeke

Ay. Het is ons gelukt. Op 9 mei 2013 bereikten we voor het eerst in minstens 3 miljoen jaar terug de 400 ppm (zie hier, NOAA, ook nog: special note van Scripps Keeling Curve website). Nog nooit steeg de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) zo snel, vrijwel nooit veranderde het klimaat zo snel. Nog nooit konden dominante soorten zulke plotse veranderingen overleven. De vraag die ons nog rest voor 2013 is of we het maandelijks gemiddelde ook kunnen breken.

Kunnen we iets doen? Iets echt betekenisvol dat echt help bij het terugdringen van onze uitstoot? Iets dat voorbijgaat aan non-stop doemboodschappen?

Zie ook:

400 - picture by *Muhammad* (Flickr - CC)