Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

2030 geen Mission Impossible

Wim Verbeke

Hydro corridor by jp1958 (Flickr) - Some rights reserved.

Het moet lukken. Geen Mission Impossible ondanks het publiceren van het vorige artikel. Via de Global Ideas Blog dient zich het Bloomberg New Energy Finance rapport (Strong growth for renewables expected through 2030) aan. (Ondertussen verschijnen andere versies: Grist, Climate Progress.) Hierin brengt men de uiterst positieve mededeling dat voor de periode tot 2030 van 69% tot 74% van de nieuwe energieinstallaties uit hernieuwbare energie zal bestaan, in weerwil van de huidige moeilijke markt.

De groei zou worden gedreven door een verbeterde competitiviteit van wind- en zonne-energie. Dit wordt aangevuld met hydro, geothermie en biomassa. De gedetailleerde bespreking is te vinden op bovenstaande link, de figuur hier onder.

Michael Liebreich, de chief executive van Bloomberg New Energy Finance stelt in een obligate maar sterke commentaar: "Het huidige nieuws wordt gedomineerd door verhalen van overcapaciteit van schone energie en de lokroep van goedkoop schaliegas. Dit staat tegenover de dalende kost van hernieuwbare energie en geassocieerde technologieën. Dalende kosten winnen. Dit suggereert dat we voorbij het kantelpunt zijn beland richting een toekomst met schone energie."

Goed. Maaaar. Er blijft nog een probleem van de reeds bestaande installaties. Totale energie productieverdeling tussen de klassieke fossiele bronnen en de hernieuwbare bronnen ziet er dan zo uit.

Evolutie totale energieproductie - Beeld via Bloomberg New Energy Finance

Aw!