Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

De Baskische verklaring, nieuwe routekaart voor duurzaamheid in Europese steden en gemeenten?

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

De Baskische verklaring, nieuwe routekaart voor duurzaamheid in Europese steden en gemeenten?

Wouter Florizoone

Bilbao, de hoofdstad van de Baskische provincie Biskaje; een stad die bekend staat voor haar indrukwekkende transformatie die het stedelijke landschap en de economische en sociale structuur heeft veranderd, in de schaduw van het Guggenheim museum. Een mooi voorbeeld van stadsvernieuwing en moderne onvolmaakte stedelijkheid. In deze stad ging de 8ste Europese Conferentie over Duurzame Steden en Gemeenten door, en dit 22 jaar na de ondertekening van het Handvest van Aalborg. Dat bleek geen vodje papier, maar een belangrijke  overeenkomst die het stedelijke duurzaamheidsbeleid gemarkeerd heeft en in het bijzonder de deur opende naar de ontwikkeling van de Lokale Agenda 21.

Er waren 900 deelnemers uit ruim 40 landen, waarbij velen uit Europese lidstaten maar ook  vertegenwoordigers uit Colombia, Chili en China.

Gedurende drie intensieve dagen informeerden beleidsmakers en experts elkaar over de lokale duurzaamheidsprogressie, do’s en dont’s. Er was letterlijk en figuurlijk veel netwerkruimte  in functie van samenwerking rond projecten binnen de context van Horizon 2020, Urbact of andere Europese financieringsprogramma’s.

Basque Declaration

In het begin van de conferentie lag de nadruk op het institutionele, dat vorm kreeg in de zogenaamde Baskische Verklaring of ‘Basque Declaration’, een document dat de nieuwe routekaart voor duurzaamheid in de Europese steden moet zijn. De Baskische Verklaring schetst nieuwe wegen voor Europese steden en gemeenten om als productieve, veerkrachtige en duurzame stad of gemeente voluit te gaan voor een leefbaar en inclusief Europa. Het document heeft als doel ‘het ondersteunen en versnellen van een sociaal-culturele, sociaal-economische en technologische transformatie’ mogelijk te maken.

In de diverse toelichtingen en replieken die na de Baskische Verklaring volgden werd duidelijk dat heel wat steden en gemeenten een klimaat – en duurzaamheidsbeleid voeren dat een pak sneller en ambitieuzer is dan hun regionale en/of nationale overheid. Ook het dikwijls (vage) standpunt, vertolkt door vertegenwoordigers vanuit de Europese Commissie viel niet altijd in goede aarde.

Burgereconomie

Steden en gemeenten benadrukken verder het toenemende belang van “burgereconomie” voor de opbouw van een duurzame samenleving. Initiatieven van burgers - die ondernemerschap, sociale cohesie en lokale economie stimuleren - moeten ruimte krijgen en niet overschaduwd worden door hogere beleidsinstellingen. Het aantrekken van geld uit de private sector draagt bij tot een groene(re) economie, en vooral ook in stedelijke agglomeraties, wat duidelijk werd aangetoond aan de hand van een aantal voorbeelden. De conclusie daarbij was duidelijk : alle stakeholders hebben een rol op te nemen in de opbouw van een duurzame samenleving en samenwerking is daarvoor (opnieuw) het sleutelwoord.

Op de 2de conferentiedag werden lokale ervaringen gedeeld. Steden, gemeenten en regiovertegenwoordigers kwamen kort & bondig met een visuele boodschap rond hun praktijkervaringen inzake klimaatadaptatie, energietransitie, burgerparticipatie en andere transitieresultaten inzake duurzaamheidsbeleid. Een speciale vermelding daarbij voor de burgemeester van Grande-Synthe, een gemeente in de buurt van Calais, die als kleine gemeente enorme inspanningen doet om vluchtelingen op een waardige manier op te vangen.

Tot Tirana

In de namiddag waren er studiebezoeken op terrein : van een zoutmijn tot kleine lokale inspanningen op maat van burgers in Amurrio, van afvalverwerking in Bilbao tot coöperatieve kringloopcentra in Mungia. De Basken spaarden geen graantje energie om hun beste beentje voor te zetten. Dat bleek niet alleen inhoudelijk in het programma, maar ook in de marge of intermezzo’s met heel wat fijnzinnige culturele aspecten die het programma een waardige en fiere creatieve dynamiek gaven. Ook jongeren kwamen prominent in het programma aan bod. Wekenlang vóór de conferentie werd er gewerkt aan ideeën en strategieën voor een duurzaam Europa.

De laatste dag (ochtend) werd afgesloten met een aantal succesverhalen van grotere steden in Europa zoals Tirana, waarbij de burgemeester, Erion Veliaj met een verfrissend discours voor kleur, technologie en jeugdparticipatie een stevig applaus kreeg uit de zaal.