Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Uniform logo voor alle Vlaamse fietssnelwegen

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Uniform logo voor alle Vlaamse fietssnelwegen

Wouter Florizoone

De vijf Vlaamse provincies ontwikkelden in samenwerking met mobiliteitsexperts een logo en uniforme bewegwijzering voor de fietssnelwegen of fietsostrades, zoals ze liever nog in de provincie Antwerpen genoemd worden. Die moeten de ondertussen 110 fietssnelwegen in Vlaanderen, goed voor 2400 kilometer (zo goed als) rechtlijnige fietsroutes, beter herkenbaar maken. Fietssnelwegen zijn soms moeilijk te volgen omdat ze bestaan uit verschillende soorten infrastructuur: vrijliggende fietswegen, een jaagpad, fietsstraat, autoluwe wegen,…

Bij voorkeur loopt een fietssnelweg over een vrijliggende fietsweg of een jaagpad. Bij ruimtegebrek loopt ze over een fietspad, door een fietsstraat of over een autoluwe weg. Door die verschillende soorten infrastructuur is het volgen van de fietsostrade of fietssnelweg niet altijd even duidelijk. Daarom ontwikkelden de vijf provincies een uniforme routetaal waarmee de fietssnelwegen op het terrein herkenbaar en leesbaar zullen zijn. Deze routetaal bestaat uit een logo, een routezuil, bewegwijzering en een nummering voor elke fietssnelweg. Onderstaande interactieve kaart toont het toekomstbeeld van het fietssnelwegennetwerk in Vlaanderen.

Proeftrajecten

De provincie Vlaams-Brabant test het logo en de bewegwijzering uit op de fietssnelweg Leuven-Brussel, die voortaan de F3-route zal noemen. Het proeftraject, over 2 kilometer, situeert zich tussen de fietsbrug over de Bijlokstraat in Herent en de Kolonel Begaultlaan in Wilsele.

De provincie Antwerpen installeerde tegelijkertijd een proeftraject op de fietsostrade Antwerpen-Essen, dat wordt de F14-route. Daar vind je in Kalmthout het logo en de bewegwijzering over bijna 6 kilometer van de Turfvaartlaan tot net voorbij het station Heide.

Gebruikersfeedback

De provincies horen graag of de fietsers de bewegwijzering duidelijk vinden. Via deze websites kan je feedback geven www.fietssnelwegen.be. Blijkt uit de resultaten dat bijsturing in de bewegwijzering nodig is, dan voeren de provincies die uit. De conclusies worden ook meegenomen bij het plaatsen van de bewegwijzering op de andere fietsostrades.

Uniforme routetaal

De vijf Vlaamse provincies ontwikkelden het logo en de bewegwijzering samen met designer Stefan Schöning, studiebureau Traject Mobility Management, communicatiebureau Cayman en Lama Landschapsarchitecten. Het geheel vormt een soort van ‘routetaal’ specifiek voor fietssnelwegen. Een taal die de routes herkenbaar en eenvoudig te volgen maakt. Op termijn willen we ze deze leesbaarheid over alle fietssnelwegen in Vlaanderen uitrollen.

Unieke nummering

Iedere fietssnelweg kreeg een unieke code: de letter F + een cijfer. Zo is de fietssnelweg Leuven-Brussel ‘F3’ en de fietsostrade Antwerpen-Essen ‘F14’. Een nummering gelijkaardig aan de E-nummering van autosnelwegen. Het nummer verschijnt telkens in het logo en op de route van de betrokken fietsostrade. Dat maakt de route herkenbaar en biedt de fietsers meer duidelijkheid. Dit is ook handig voor routeplanners, google maps en voor de hulpdiensten.

De aanduiding as such is niet uniek, omdat er in het buitenland al gelijkaardige voorbeelden zijn, zoals fietssnelweg F35 in Twente met een gelijkaardig logo. Het feit dat dit echter over de provinciegrenzen heen wordt aangepakt, is een primeur.

Investeringen lopen verder

Een frisse look & feel is leuk, maar fietsers zijn uiteraard nog het meest gediend met bijkomende kwalitatieve fietsinfrastructuur die hen snel van A naar B kan brengen. De provincies timmeren verder aan fietssnelwegen door studies, projecten, aanbestedingen voor nieuwe infrastructuur (zoals de fietsbrug in Zaventem) en overleg met andere gewesten (Brussel, Wallonië) en Nederland.

Foto’s : Provincie Vlaams-Brabant en fietsgroep HST-route.
Wouter Florizoone is actief bij de Provincie Vlaams-Brabant.