Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Enkele vragen over de veiligheid van onze kerncentrales

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Enkele vragen over de veiligheid van onze kerncentrales

Floris Van Cauwelaert

Kunstenaar Gorik Lindemans roept op om onze kamerleden een brief te sturen om tegen verder gebruik van kernenergie te stemmen. Waarom? "Het gaat slechter en slechter met onze kerncentrales en dat laten we maar gewoon gebeuren. Terwijl we heel goed weten dat er alleen maar fatale gevolgen zijn. Onze buurlanden trekken aan alle mogelijke alarmbellen en wij? Wij doen niets." Misschien is het wel een gepast moment voor een ouderwetse brievencampagne. Hier vind je de typebrief die hij schreef en een document met de emailadressen van uw kamerleden. Doe er uw voordeel mee... Voor ons is de vraag van Gorik een geknipt moment om enkele vragen te stellen over de veiligheid van onze kerncentrales en aanverwante thema's. Vragen die steeds vaker door ons hoofd spoken, zo vaak als er haperingen zijn in de Belgische kerncentrales die om de haverklap lijken stil te vallen.

Waarom gaat een kerncentrale waar sabotage is gepleegd toch weer open vooraleer de dader is gevat?

Zou zoiets kunnen in andere landen (zoals bijvoorbeeld de VS)?

Is er al iemand in verdenking gesteld?

Of loopt die persoon (of personen) daar nog rond?

Kan dit opnieuw gebeuren?

Waarom maken onze buurlanden zich meer zorgen over de veiligheid van onze kerncentrales dan wij?

Volstaan scheurtjes in de reactoren niet om een maatschappelijke alarmbel te laten afgaan?

Wat doet dit met het personeel actief in de centrales?

Klopt het dat sommige van de meest competente werknemers in de centrales vertrekken om meer zekerheid te hebben over hun toekomst?

Zijn we dan tevreden met een iets lagere competentie in onze kerncentrales?

Waarom morrelt de ene na de andere regering aan de sluitingstermijnen van de kerncentrales?

Waarom vallen de kerncentrales om de haverklap stil?

Waarom stellen we ons daar collectief zo weinig vragen bij?

Wie heeft nog vertrouwen in de onafhankelijkheid van de FANC?

Is het correct om de uitbater van de centrales continu in het ongewisse te laten?

Is die uitbater nog geneigd te investeren in de veiligheid als de sluiting dan toch nakende is?

Is de uitbater afdoende verzekerd tegen incidenten?

Of kan dit alleen mits een staatsgarantie?

Zijn er genoeg jodium-pillen in ons land?

Wat is er gebeurd met het geld van de verkoop van de kerncentrales?

Is dat geïnvesteerd in veiligheid?

Is dat geïnvesteerd in de transitie naar hernieuwbare energie en planning van duurzame, strategische reserves?

Waarom betalen gewone burgers per verbruik een hogere Turteltaks dan de bedrijven?

Moeten we niet ambitieuzer zijn met inzetten op hernieuwbare energie?

Zouden we die stokoude kerncentrales niet beter gewoon sluiten en voluit inzetten op een Energiewende, zoals dat in Duitsland is gebeurd?

Is het geen tijd voor nog eens een betoging?