Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Woonder, de allereerste aannemerscoöperatie voor natuurlijk bouwen

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Woonder, de allereerste aannemerscoöperatie voor natuurlijk bouwen

Wouter Florizoone

Hilde Vanwildemeersch stapte 12 jaar geleden tijdens Ecobouwers Opendeur haar eerste strobalen huis binnen. De fijne atmosfeer en het comfortabele gevoel van de woning overvielen haar en ze ging zelf aan de slag met strobalen voor haar eigen woning.

Gebeten door de strokriebels kwam ze bij Casa Calida vzw, waar ze strobalenbouw mee ging promoten en opleidingen organiseerde. De ruggegraat daarbij was een netwerk van architecten die de bouwwijze mee hielpen ontwikkelen en bestuderen. Later begon Hilde met twee medeoprichters met Het StroBuro cvba, een bedrijf dat gebouwen van strobalen en kalkhennep neerzette. Daar was ze verantwoordelijk voor de promotie van de bouwwijze, adviesverlening, begeleiding van zelfbouwers, workshops en een netwerk voor de verkoop van grondstoffen voor kalkhennep- en strobalenbouw.

Ondertussen rijpte een nieuw concept om met een aantal aannemers die al jaren actief waren in de strobalen- en kalkhennepbouw een aannemerscoöperatie op te zetten voor natuurbouw: Woonder! Daarover gaat dit gesprek.

Je begint met een coöperatie van aannemers, kan je het concept even uitleggen?

Wij bouwen met natuurlijke materialen en geraken er elke dag meer van overtuigd dat dat een gezonde keuze is, dat je er bijzonder comfortabele huizen mee kan bouwen en dat het goed is voor de wereld. Er zijn meer en meer bouwheren die voor een huis van strobalen of kalkhennep kiezen. Maar het potentieel is veel groter: wij hebben oplossingen voor problemen die zich stellen bij regulier bouwen en die met kennis van natuurlijke materialen, wat fysica en een dosis gezond verstand zo uit de wereld geholpen worden! Maar wie weet dat? Op dit moment zijn dat enkelingen, meestal hebben die zich bijzonder goed geïnformeerd, of hebben ze vrienden of familie met zo’n huis. Wij willen de bouwwijze toegankelijker maken: het verhaal vertellen, advies geven, bouwmaterialen verkopen, zorgen voor een goeie onderbouw via onderzoek. De aannemers-coöperanten hebben samen alle kennis om een degelijk, goedwerkend gebouw neer te zetten. De anciens hebben de ervaring. De nieuwelingen kunnen leren van de ervaring van de anderen en de oude rotten doen nadenken over een nieuwe aanpak! Ons doel? Natuurlijk bouwen mainstream maken! Waarom zou je het immers niet doen als het kan?

Wij bouwen met natuurlijke materialen en geraken er elke dag meer van overtuigd dat dat een gezonde keuze is, dat je er bijzonder comfortabele huizen mee kan bouwen en dat het goed is voor de wereld.
— Hilde Vanwildemeersch

Is dit initiatief ontstaan vanuit de sector. Zitten ze daar m.a.w. zelf ook op te wachten ?

Ik krijg toch wekelijks een telefoontje van een aannemer die zegt dat hij natuurlijk wil bouwen, en of we hem daarbij kunnen helpen. Dat gaat dan over kennis, maar ook over klanten. En we zijn nog niet opgericht! Er is dus bijzonder veel aan het bewegen bij bouwprofessionals!

Wat is jullie motivatie eigenlijk om hiermee te beginnen? Wat is het sociale belang?

We staan als maatschappij voor een aantal dringende uitdagingen op vlak van energiegebruik. Op dit moment worden huizen gebouwd en verbouwd zodat ze energiezuinig zijn tijdens de bewoningsfase. Maar eigenlijk is de CO2 al uitgestoten als de bouwmaterialen op de werf toekomen. Het duurt jaren, soms tientallen jaren, eer die uitstoot terugverdiend is door het gebouw minder te gaan verwarmen. Bovendien vragen doorsnee laagenergiegebouwen bijzonder veel technologie en plastics, en de productie en het gebruik van die machines kost ook energie. Waarom zou je geen materialen gebruiken die CO2 opgeslagen hebben als ze op de werf toekomen (wat voor alle planten geldt als je ze weinig gaat bewerken)? Waarom gebruiken we niet meer materialen die de luchtvochtigheid en temperatuur in een huis actief gaan regelen, zonder high-tech? Let wel: wij gebruiken ook toestellen. Maar ze zijn bijzonder klein en hoeven enkel pieken op te vangen.

Waarom zou ik als particulier mee investeren in deze coöperatie?

Als je het belangrijk vindt dat er meer natuurlijk gebouwd wordt en als je dat mee wil ondersteunen, kan je C-aandelen kopen. Je wordt mede-eigenaar van een bedrijf dat natuurlijk bouwen beter in de wereld wil zetten. Je bent het maatschappelijk draagvlak voor dat idee. Je kan het, via de algemene vergadering waar je als coöperant deel van uitmaakt, ook mee sturen en vorm geven.

Woonder cvba is nog niet opgericht, er kunnen nog geen aandelen gekocht worden. Maar via een engagementsverklaring kan je aangeven dat je dat van plan bent. Zo weten wij bij de oprichting wat er financieel mogelijk is!

Kalkhennep en strobalenbouw, waarom leggen jullie met deze coöperatie de focus niet breder? Leemwoningen of houtskelet bijvoorbeeld?

Op dit moment zijn strobalenbouw en kalkhennepbouw het meest performant. Je bouwt er goeie, degelijke huizen mee die werken als een huid. Maar wat brengt de toekomst? Wij houden de vinger aan de pols en misschien bouwen we binnenkort met andere materialen. Als ze maar slim zijn, als ze je huis maar goed doen werken, als ze maar goed zijn voor de bewoners en voor de wereld.

Tot slot. Hoe kijk jij naar duurzaam bouwen in Vlaanderen, zijn we goed bezig?

We leggen veel te veel de focus op high-tech materialen en machines. Ze zijn complex, ze zijn duur, ze geven veel kansen op fouten. De productie vraagt tonnen energie. Bij afbraak zullen ze veel afval genereren. En ze maken de huizen niet gezonder, integendeel, bij onnauwkeurig gebruik vaak veel ongezonder. Het kan een pak simpeler, met een dosis gezond verstand! We moeten immers nu CO2 besparen, en geen extra CO2 de lucht in blazen die we pas over tientallen jaren terugverdiend zullen hebben.

In Nederland: Ook in Nederland is men nog niet zolang geleden begonnen met de opstart van een aannemerscoöperatie van energiezuinig bouwen. De focus is echter veel breder en meer technologisch gericht op alle mogelijke facetten, van domotica tot en met isolatie. Meer info: http://www.aancoop.nl

Meer info: http://www.woonderbouw.be

Foto's:
Ontwerp : architectengroep Barchi
Uitvoering : het leemniscaat
Foto’s : Yvan De Saedeleer