Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Stad Hamburg bant koffie in capsules

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Stad Hamburg bant koffie in capsules

Floris Van Cauwelaert

De stad Hamburg bant koffie in capsules uit al haar stadsdiensten in een poging om afval te reduceren. Goed nieuws want we hebben hier zelf al een poging gedaan om het probleem van de koffiecapsules aan te kaarten. Jan Dube, de woordvoerder van dienst milieu en energie in Hamburg, gaf via de BBC volgende reden op: "De capsules zijn moeilijk te recycleren omdat ze vaak verschillende materialen tegelijk bevatten zoals aluminium en plastics. De capsules bevatten 6 gram koffie voor een verpakking van 3 gram. Wij in Hamburg vonden het niet kunnen om dat met belastingsgeld te kopen." De ban van koffiecapsules past in een breder programma van duurzame sourcing. "Met een koopkracht van enkele honderden miljoenen euro's per jaar, kan de stad helpen minder milieu onvriendelijke producten aan te kopen", vult Jens Kerstan, senator voor de Duitse Groenen en afkomstig uit Hamburg, aan. Dat is een belangrijk besluit dat door veel andere publieke instanties kan worden gevolgd, ook in ons land. Bedenk eens wat de impact zou zijn als de overheid enkel nog groene stroom en duurzame  producten en diensten zou inkopen. De kansen daarvoor liggen vandaag voor het rapen.