Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Burgers starten nieuwe energiecoöperatie in Antwerpse Zuidrand

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Burgers starten nieuwe energiecoöperatie in Antwerpse Zuidrand

Pieter Dresselaers

Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om iets te doen aan energiezuinigheid in scholen en hun eigen huizen. Dat zijn burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Geëngageerde mensen nemen het heft in eigen handen om de maatschappij te verduurzamen. Onafhankelijk van de bedrijfs- of politieke wereld.

Ook in Vlaanderen kennen we dit fenomeen. Ecopower is de langst actieve en bekendste coöperatieve energieproducent, maar de voorbije jaren worden er overal te lande energiecoöperaties opgericht. We sommen er enkele op:

Het idee is eenvoudig: burgers investeren in aandelen van de coöperatie, die hiermee de projecten financiert. De winsten van die projecten zullen terugvloeien naar de aandeelhouders in de vorm van een dividend en energiediensten. Het gaat om initiatieven van burgers voor lokale productie van hernieuwbare energie, in plaats van fossiele energiebronnen zoals olie en uranium, en onafhankelijk van de grote energiebedrijven.

Transitie leeft in de Antwerpse Zuidrand

Ook in de zuidrand van Antwerpen beweegt er wat: in Berchem, Deurne, Mortsel en Kontich zijn transitiegroepen opgericht. Dat zijn groepen mensen die op zoek zijn naar manieren om het lokale sociale weefsel te versterken, manieren om anders om te gaan met energie, voeding, mobiliteit… Het gaat om activiteiten zoals samentuinen, het organiseren van Repair Café’s, voedselteams en manifestaties (zoals recent de menselijke keten aan Het Steen, om de aandacht te vestigen op de klimaatonderhandelingen in Parijs).

En zo is er dus in de schoot van de transitiegroepen ook een energiewerkgroep. Toen op een klimaatevenement in Lier (oktober 2014) een aantal gelijkgezinden uit verschillende zuidrand-gemeenten de koppen samenstaken, werd het iedereen duidelijk!

We gaan voor een energiecoöperatie!

Nu, na een jaar voorbereidende werkzaamheden, is de tijd rijp om een ruim publiek aan te spreken over dat initiatief, dat de naam Zuidtrant kreeg. De coöperatie is op zoek naar coöperanten (aandeelhouders), interessante projecten en naar vrijwilligers om de energietransitie in de regio een zetje te geven.

Er zijn al ernstige besprekingen gaande met scholen en gemeenten, om de mogelijkheden van projecten te bekijken. Het gaat daarbij om projecten die hun rentabiliteit halen uit energiebesparingen en om investeringen in energieproductie en -opslag. De ambitie is om nog in 2016 de basis te leggen voor één groter project en om een start te maken met de uitvoering van enkele kleinere projecten.

Startevent ZuidtrAnt

Op zondag 31 januari 2016 om 14u vindt in de Altenakapel te Kontich (Antwerpsesteenweg 79) het startevent plaats van de nieuwe energiecoöperatie ZuidtrAnt. Wie geïnteresseerd is, kan alvast een kijkje nemen op de website (www.zuidtrant.be) of contact opnemen via info@zuidtrant.be.