Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Gentle reminder voor vloekende automobilisten

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Gentle reminder voor vloekende automobilisten

Karine Caimo

Sinds ik met mijn zoon elke dag van Dilbeek naar Brussel fiets en, zoals ik dacht te mogen, naast hem rijd in de bebouwde kom, krijgen we dagelijks meer opmerkingen, vieze gezichten, geroep en luid getoeter op onze dagelijkse route. 

Nochtans las ik het volgende in de wegcode: 

43.2. De fietsers die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

Brussel is nog steeds geen fietsvriendelijke stad :-(

Foto: In 1991 trokken de stadplanners van de Duitse stad Münster deze klassiek geworden foto's om te demonstreren wie nu het meeste plaats inneemt.