Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Skilpod bouwt zuinige, modulaire woningen

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Skilpod bouwt zuinige, modulaire woningen

Floris Van Cauwelaert

Als we modulair bouwen, kunnen we modules bijplaatsen en wegnemen afhankelijk van de noden. Om duurzame winst te maken is het dan wel van belang om de modules te hergebruiken. Skilpod uit Geel heeft een gamma modulaire woningen ontwikkeld dat perfect kan dienen om aanpasbaar te bouwen. Bovendien kunnen de modules goedkoper worden gefabriceerd. 

“We hebben pas een modulaire energie plus woning van 48m² ontwikkeld en gebouwd met een zeer beperkt prijskaartje. Het is de bedoeling deze woningen in te zetten op de sociale verhuur- of koopmarkt”, zegt Filip Timmermans van Skilpod. 

Skilpod is een concept waarbij woningbouwelementen zo volledig als mogelijk worden vervaardigd in het bouwatelier. Op die manier wordt de bouwkost geoptimaliseerd en tracht Skilpod de overlast bij de plaatsing tot een minimum te beperken volgens een plug-and-play principe - niet altijd even gemakkelijk. Het feit dat een Skilpod ook verplaatsbaar is, brengt daarenboven nieuwe mogelijkheden met zich mee. “De combinatie van duurzaamheid, design, prijs-kwaliteit en mogelijke verplaatsbaarheid brengt een enorm potentieel met zich mee”, aldus Skilpod.

skilpod-tuinkantoor-interieur.jpg

Zorgzame Kangoeroe

De mogelijke gebruikstoepassingen mini-woningen zijn legio. Zo ondersteunen Flanders’ Care en het Agentschap Ondernemen een onderzoek naar het gebruik van modulaire bouweenheden voor mobiele zorg bij mensen thuis, in hun vertrouwde omgeving (zie video onder). Zeker bij regelmatig gebrek aan beschikbare opvangplaatsen, kan dit een oplossing bieden. Modulaire wooneenheden kunnen voor andere vormen van kangoeroewonen worden gebruikt.

Ook het Antwerpse Stadslab 2050 onderzoekt hoe de flexibel inzetbaarheid van microwoningen in een stadscontext kan werken. Ook voor ondernemingen die soms tijdelijk meer en soms minder capaciteit nodig hebben, kunnen de modulaire eenheden een oplossing bieden.

Transitie Duurzaam Wonen en Bouwen

Skilpod is één van elf cases die zullen worden gepresenteerd tijdens de Transitiearena van DuWoBo op 19 oktober 2015. Het thema van de transitiearena is Betaalbaarheid, haalbaarheid en sociale verdringing versus duurzaam wonen en bouwen. Meer informatie op de website van DuWoBo