Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

In reactie op 'Duurzaamheidskompas van BUUR geeft "duurzaam" weer meer betekenis'

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

In reactie op 'Duurzaamheidskompas van BUUR geeft "duurzaam" weer meer betekenis'

Waldo Galle

Inderdaad, het begrip duurzaamheid wordt te pas en te onpas gebruikt en verliest daardoor aan betekenis, relevantie en geloofwaardigheid. Ieder initiatief dat daar tegenin wil gaan, moet dan ook worden aangemoedigd. Maar toch, om te vermijden dat duurzaamheid verder wordt uitgehold, lijkt het noodzakelijk de puntjes op de i te zetten. Drie bedenkingen in reactie op het duurzaamheidskompas van BUUR en de blogpost van Floris.

Eerst en vooral, niet consumeren, niet bouwen, niet reizen, dat is het meest duurzaam. Zo behouden we grondstoffen en leggen we geen beslag op de mogelijkheden van toekomstige generaties. Alleen cijferen we onszelf niet graag weg en geven we ons comfort niet graag op. Wat we wel willen is duurzame ontwikkeling, zeg maar duurzame vooruitgang met ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ in evenwicht zoals in het Brundtland-rapport is beschreven.

Duurzaamheid versus duurzame ontwikkeling

Helaas maken noch BUUR of Floris het onderscheid tussen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Meer zelfs, het kompas voegt met een vage en weinig wetenschappelijke argumentatie nog eens drie velden toe die alleen op ontwikkeling zijn gericht. Ontwikkeling brengt wel kwaliteit op korte en lange termijn, maar tegen welke prijs? Dat leert de tool ons niet. Bovendien lijkt met de drie extra velden in het kompas het ‘nu’ belangrijker dan de ‘toekomst’.

Lange termijn

Want, ten tweede, duurzame ontwikkeling ambieert net het behoud van welvaart voor de toekomstige generaties. Maar moedigt, ondersteunt en garandeert het kompas naast holistisch denken ook een lange-termijn visie? Na een lezing van de website en enkele conferentiepapers die ik daar terugvond volgens mij amper. Nochtans wijzen andere trends in stadsplanning zoals resilience, adaptive capacity of urban metabolism wel op het belang van zo’n visie. Alles verandert, steden ook maar zonder dit te erkennen verliest het begrip duurzaamheid verder aan betekenis.

Ontwerpen versus scoren

Tot slot is BUUR erg duidelijk over het nut van het kompas: ontwerpers naar de meest effectieve oplossingen gidsen. En niet: het meten, scoren en vergelijken van ontwerpalternatieven. Voor dat laatste bestaan er al heel wat er multi-criteria-analyses, levenscyclus-kostenanalyses en levenscyclus- milieuanalyses. Door jarenlang onderzoek en validatie laten zij toe overal dezelfde meting te doen en vergelijkbare resultaten te bekomen.

Zoals BUUR terecht opmerkt hebben deze meetinstrumenten een pervers effect: ontwerpers streven naar de beste score en verliezen het eigenlijke, duurzame doel uit het oog. Daarom is dit kompas een goed alternatief: het helpt ontwerpers vooruit. Maar ontwerptools en meetinstrumenten hebben elk hun eigen nut en mogen niet worden vermengd. Het heeft dan ook geen enkele zin om het kompas met meettools te vergelijken of om in het kompas scores en punten te gaan optellen. Want dan zijn we weer bij af.

Foto: One Central Park in Sydney (Wikipedia)