Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Kaart toont impact klimaatverandering in België

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Kaart toont impact klimaatverandering in België

Floris Van Cauwelaert

De klimaatimpact kaart hieronder dateert al van 2011 maar is een goeie reminder wat ons eigen belang is wanneer ons land dit jaar in Parijs mee onderhandelt over globale klimaatdoelstellingen tijdens #COP21. België ontspringt de dans van klimaatimpact niet, integendeel. Ons grootste probleem is water en er zijn reusachtige financiële investeringen nodig om ons land aan klimaatimpact aan te passen. De kaarten hieronder, afkomstig van de European Environment Agency, zetten alles in perspectief. De eerste toont de meest kwetsbare gebieden in Europa: een groot deel van België kleurt donkerrood. De tweede kaart zoomt in op België. De twee volgende kaarten tonen waar financiële inspanningen noodzakelijk zijn om overstromingen aan de kust tegen te gaan. We hebben dus s een duidelijke strategie nodig voor onze kust- en lager gelegen gebieden. Hoe geven water een plaats en wat geven we er voor op? Moeilijk vraagstuk. Gelukkig is er al een begin van studie via de Vlaamse Bouwmeester rond het "Metropolitaan Kustlandschap 2100" (Bewijst wat mij betreft het nut van een Vlaamse Bouwmeester).

Klimaatimpact in Europa

Klimaatimpact in België

Overstromingen kust & noodzakelijke investeringen in Europa

Overstromingen kust & noodzakelijke investeringen in België