Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Frankrijk toont ambitie in aanloop naar COP21

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Frankrijk toont ambitie in aanloop naar COP21

Niel Staes

Eind dit jaar heeft Frankrijk de eer om de belangrijke klimaattop COP21 te verwelkomen. Blijkbaar inspireert dit het Franse parlement om nieuwe stappen te zetten naar een groenere economie. Een heel pak nieuwe maatregelen werd pas goedgekeurd. Doel? De energiebevoorrading enerzijds groener en anderzijds minder afhankelijk van kernenergie te maken.

Stevige verhoging van CO2-prijs

Het belangrijkste onderdeel van de nieuwe wetgeving is zeker en vast de verhoging van de CO2-taks. Frankrijk was al, samen met o.a. Zweden en Ierland, één van de voortrekkers in Europa met dit systeem, maar de aanpassing van de bedragen is echt wel aanzienlijk. Het tarief bedraagt nu €14.50/ton, maar zal stijgen naar €22/ton in 2016, naar €56/ton in 2020 en uiteindelijk naar €100/ton in 2030. De maatregel is voornamelijk gericht op interne consumptie zoals bijvoorbeeld diesel en benzine. Vanaf 2016 zal de taks dus al voelbaar zijn aan de pomp. De regeling geldt enkel voor industrieën die nog niet door het Europese ETS worden gereguleerd.

80% van de gekende fossiele grondstoffen zal in de grond moeten blijven als we een ‘realistisch’ globaal klimaatakkoord willen onderhandelen later dit jaar in Parijs.
— François Hollande

Voor de industrie is het belangrijk dat er klaarheid is over de toekomstige tarieven zodat zij voorbereid zijn. Anderzijds krijgen ook alternatieven nu een duidelijk perspectief. Verder bepaalt de nieuwe wetgeving ook de klimaatdoelstelling voor Frankrijk m.b.t. CO2-uitstoot. Zo wordt voor 2030 de 40%-daling gestipuleerd. De energieconsumptie moet met 20% naar beneden tegen 2030 en met 50% in 2050.

Nucleaire energie onder vuur

Frankrijk heeft maar liefst 58 kerncentrales die samen een capaciteit van 63.2 GW hebben, goed voor 75% van de Franse energieproductie. Dat percentage moet dalen naar 50% in 2025. Dat is slechts één van de maatregelen uit een omvangrijk pakket dat werd goedgekeurd. De ommezwaai was een verkiezingsbelofte van Hollande in 2012 en kreeg de voorbije jaren veel tegenstand vanuit de industrie en oppositiepartijen. Er ging dan ook maar even 150 uur parlementair debat aan vooraf.

Jobs, jobs, jobs!

De maatregelen moeten tenslotte ook leiden tot meer banen. De inschatting is dat de ommezwaai naar een groenere economie zou resulteren in zo'n 100.000 nieuwe jobs in de sector. Niet enkel de installatie van duurzame energiebronnen, maar voornamelijk het inzetten op energiebesparing lijkt hier de motor van jobcreatie.

Het is duidelijk dat Frankrijk andere landen wil inspireren om gelijkaardige acties te ondernemen om de top in het najaar met duidelijke engagementen aan te vatten. Hier een overzicht van de belangrijkste doelstellingen en maatregelen die werden goedgekeurd:

  • CO2-uitstoot daalt met 40% tegen 2030
  • Verhoging van de 'Carbon Tax'
  • Verlaging van nucleair aandeel met 50% tegen 2025
  • Verlagen van fossiele consumptie met 30% in 2030 (t.o.v. 2012)
  • Duurzame energie moet aandeel hebben van 23% in 2020, 32% in 2030 en 40% in 2030
  • Energieconsumptie moet met 20% naar beneden in 2030 en met 50% in 2050 (t.o.v. 2012)
  • Halveren van het afval dat naar stortplaatsen gaan tegen 2050