Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Beeodiversity hoopt via crowdfunding bijen te beschermen

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Beeodiversity hoopt via crowdfunding bijen te beschermen

Floris Van Cauwelaert

 Foto's: Beeodiversity

Foto's: Beeodiversity

Beeodiversity lanceert crowdfundingcampagne om bijen te beschermen. De sociale onderneming Beeodiversity helpt de levensnoodzakelijke bestuivers met een innovatieve, globale, wetenschappelijke aanpak. En de nood is hoog. Zo is het sterftecijfer van de bijenkolonies in België in tien jaar gestegen van 10 tot 32% per jaar.

De negatieve gevolgen van de bijensterfte voor de biodiversiteit en de voedselteelt zijn immens. Zo hangt 84% van de plantenteelt af van bestuiving. Tot 30% van de menselijke voeding (fruit, groenten, specerijen, …) evenals dierenvoeding, grondstoffen, biobrandstoffen is afhankelijk van bestuiving. Het is intussen common knowledge: het verdwijnen van de bijen treft mens en beschaving dus rechtstreeks in ons welzijn. 

Beeodiversity ontwikkelt projecten in partnerschap met gemeenten en bedrijven en in nauwe samenwerking met imkers en landbouwers. Beeodiversity kweekt bijenkolonies en zet ze uit op de sites van haar partners. Eén kolonie bestuift gemiddeld 4 miljard bloemen per jaar over een oppervlakte van 700 ha (+/- 1.000 voetbalterreinen), wat neerkomt op 1.320.000 kg appels, 800.000 kg peren, 128.000 kg kersen, …).  

Milieumonitoring

Deze bijen halen bovendien stalen op die heel wat informatie bevatten over het milieu. Dat stelt Beeodiversity in staat  analyses te maken over het type planten op een site, de aanwezigheid en het type van verontreiniging met zware metalen of pesticides en ook de oorsprong van de verontreiniging enz. Daaropvolgend stelt het bedrijf maatregelen voor om de situatie te verbeteren, wat ze bijvoorbeeld al doen bij de waterbronnen van Spadel en in de gemeente Knokke-Heist.  

OksigenCrowd

Via zijn crowdfundingcampagne op het pas gelanceerde platform OksigenCrowd hoopt Beeodiversity vooral ambassadeurs bijeen te brengen die via hun donaties het project ondersteunen en er eventueel aan willen meewerken. De fondsen zullen gebruikt worden om educatieve evenementen te organiseren en voor de analyse van de door de bijen verzamelde stalen om het milieu te monitoren: kostbare gegevens die voor ons allemaal van belang zijn. Als dank voor hun steun krijgen de ambassadeurs - hoe kan het ook anders - oa levenslang honing.