Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Tijd om Belgische Klimaatzaak boost te geven

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Tijd om Belgische Klimaatzaak boost te geven

Floris Van Cauwelaert

Nu de Nederlandse Rechtbank de Klimaatzaak daar over de hele lijn gelijk heeft gegeven, verdient de Belgische Klimaatzaak een extra duwtje in de rug.

Want om de staat in beweging te krijgen, is de rechtbank misschien wel het ultieme wapen tegen klimaatverandering. Het is alvast letterlijk een legitieme manier om de staat op haar plichten te wijzen. Ook in België is een Klimaatzaak aangespannen tegen de drie gewesten. Met de overwinning in Nederland achter de hand is het tijd om die zaak in ons land een flinke boost te geven. Er zijn nog een aantal manieren om dat te doen. Je kan nog steeds mede-eiser worden van de Klimaatzaak, je kan een donatie doen om de tijdrovende procedure mee te helpen financieren... en je kan uiteraard spreken over de Klimaatzaak en mensen motiveren er bij stil staan. 

In België is de procedure al opgestart. De website van de Belgische Klimaatzaak geeft een mooi overzicht van de stand van zaken van deze rechtszaak