Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

The Organic Effect: wat gebeurt er wanneer je overschakelt op bio-voeding?

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

The Organic Effect: wat gebeurt er wanneer je overschakelt op bio-voeding?

Floris Van Cauwelaert

De Zweedse warenhuisketen Coop heeft in samenwerking met de Zweedse Instituut voor milieu onderzoek IVL het experiment The Organic Effect gevoerd om na te gaan wat er gebeurt met je lichaam als je switcht van conventionele voeding naar bio voeding. Wat bleek de aanwezigheid van chemische pesticiden zakte dramatisch. Volgens de pilootstudie uitgevoerd door IVL wordt het legaal vastgelegde niveau van pesticides niet overschreden dus is op het eerste zicht geen risico voor de gezondheid. Maar die niveau's zijn vastgelegd voor elk individueel chemisch product. Wat niet geweten is, is wat een cocktail van chemicalieën met je gezondheid doet. Coop neemt zich daarom voor om maximaal de kweek van bio-voeding te ondersteunen om ze betaalbaarder te maken én de chemische producten uit het lichaam te bannen. Ook gezien Boerenbond?