Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Tweede Fairphone (bijna) klaar voor lancering

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Tweede Fairphone (bijna) klaar voor lancering

Floris Van Cauwelaert

De Fairphone is al een paar jaren een begrip in de wereld van de duurzame en sociale innovatie. Vanaf deze zomer kan je intekenen op hun tweede smartphone (de eerste raakte in een mum uitverkocht). De 'electronic value chain' van de Fairphone is bijzonder omdat in elke fase van de keten, van de mijn tot de eventuele latere afdanking, nagedacht is over de impact van het proces. De standaard is bij Fairphone uiteraard fair, sociaal en ecologisch. 

Fairphone is een sociale onderneming die een antwoord biedt op tal van problemen die in ons modern consumptiegedrag vaak bewust weg gemoffeld worden. Zoals wanneer iets stuk is, dan zou je het moeten kunnen repareren. Bij de meeste smartphones lukt dat niet of amper, de Fairphone is modulair opgebouwd en geassembleerd zodat je zelf onderdelen kan vervangen en recupereren. En dat is maar één voorbeeld van waar de Fairphone werk van maakt. Het hele opzet van de Fairphone is waardengedreven. Het bedrijf streeft daarbij naar de grootst mogelijke transparantie en openheid. Zo gaan ze na welke grondstoffen gebruikt worden, in welke omstandigheden die worden gewonnen, kiezen ze bewust voor een open, modulair design, gaan ze in detail na in welke omstandigheden alle onderdelen worden gefabriceerd en houden ze de levenscyclus van de telefoon nauwgezet in het oog. Daarmee vestigt de onderneming zich in een circulaire model met een sociaal verhaal dat klopt. 

Nieuw model

Dat maakt van de Fairphone niet alleen een echt goed product - je vindt de specs op hun site - het bedrijf levert ook nog eens het bewijs dat het mogelijk is op een andere manier te ontwerpen zodat de verspilling van grondstoffen en vervuiling kan worden geremd... én dat binnen een sociaal bedrijf. Waarmee meteen ook wordt bewezen dat sociaal en duurzaam niet op pauze moet worden gezet omdat er een economische crisis is. Niet eerst jobs creëren en dan duurzaam worden maar duurzame jobs in een nieuw sociaal-ecologisch model creëren. Werken aan de ecologische, economische en sociale uitdagingen blijft dus best vervlochten om op al die vlakken tegelijk duurzaam te worden. Mooi hoe Fairphone daarvoor het voorbeeld geeft.

Video: Bas Van Abel van Fairphone (2013)

Foto's Fairphone
Bron: Tech.eu