Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Sustainia deelt 100 duurzame oplossingen (die nu al impact hebben)

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Sustainia deelt 100 duurzame oplossingen (die nu al impact hebben)

Floris Van Cauwelaert

 Sustainia 100, editie van 2015

Sustainia 100, editie van 2015

De Deense non-profit Sustainia heeft weer een overzicht van 100 duurzame oplossingen gepubliceerd. Dit maal met de focus een positieve klimaatimpact. 

De lancering van de nieuwe uitgave gebeurde afgelopen week in Parijs, kwestie van de de toon te zetten voor de klimaattop #cop21 van november-december in de lichtstad.  De editie van de Sustainia 100 van 2015 geeft een indrukwekkend overzicht van nieuwe producten, diensten, business modellen en initiatieven die ons kunnen helpen om de duurzame transitie te realiseren. De oplossingen komen uit een hele reeks domeinen: bouw, IT, stedelijke ontwikkeling, grondstoffen, mode, onderwijs, gezondheid, transport, voeding en energie. Inspiratie voor velen dus. 

Shelf Life

 Wakati van Arne Pauwels

Wakati van Arne Pauwels

Ook één Belgisch project wordt in het boek in de kijker gezet: de Wakati van product ontwikkelaar Arne Pauwels. De Wakati is een speciaal soort tent dat het mogelijk maakt voeding langer te bewaren. Per tent kan 150kg voeding gedurende 8 dagen vers te houden. De tent gebruikt een zonnepaneel dat de energie levert om water om te zetten in waterdamp. DIe waterdamp helpt fruit en groenten in de tent vers te houden. Perfect dus voor warme gebieden zonder toegang tot een elektriciteitsnet.

Inspiratie in Vlaanderen? Salami

Wie in Vlaanderen of België op zoek wil naar inspiratie voor duurzame oplossingen moet op (te) veel plaatsen zijn: Plan C voor de circulaire economie, DuWoBo voor duurzaam wonen en bouwen, i-Cleantech Vlaanderen voor cleantech, om er maar enkele te noemen. Het landschap van duurzame innovatie is bij ons helaas zeer gefragmenteerd - ieder zijn sneetje salami! - dat het moeilijk is gericht duurzame inspiratie, oplossingen en aanbieders te vinden. Binnen elk thematisch domein bestaan telkens weer verschillende organisaties die zich in sé met krék hetzelfde bezig houden. Die verkaveling loopt treffend gelijk aan hoe we met ons openbaar domein omgaan. Hoog tijd om die typisch Vlaamse fermettefilosofie overboord te gooien en een duidelijke, actiegerichte coördinatie in het leven te roepen.