Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

2014: sappige planetaire “Great Expectations”

Wim Verbeke

Het klimaatjaar 2014 belooft spectaculair te worden. De inzet? 2015: een klimaatovereenkomst tussen VS en China.

De heimelijke klimaatplannen van staatssecretaris John Kerry

Nu Kerry erin geslaagd is een overeenkomst te bereiken tussen China en de VS over een beperking van koel- en vrieschemicalieën – de zogenaamde HFCs, brengt de New York Times het verhaal van zijn nieuwe, enigizins heimelijke plan om een klimaatovereenkomst met China te sluiten.

HFCs zijn de veiligere versie van oudere CFCs zoals freon die verantwoordelijk waren voor de vernietiging van de ozon-laag. Ze komen echter met hun eigen problemen want het zijn extreme broeikasgassen, 500 tot 10000 keer sterker dan CO2. Kerry is ervan overtuigd dat zijn overeenkomst tegen 2050 het equivalent van twee volle jaren globale broeikasgassen-emissies zal vermijden.

Nu wil hij beter doen. Het Witte Huis weet dat via het Congres geen actie ondernomen zal worden dus werkt president Obama via het milieubeschermingsagentschap (EPA) en internationale akkoorden. John Kerry hoopt voor 2015 de architect te worden van dit akkoord. De tegenwind die hij vooral in eigen land zal krijgen via de reactionaire conservatieven a.k.a. "ontkennerslobby" en de wijze waarop de klimaatwetenschappers zich daarop reeds aan het voorbereiden zijn, zal ook hier de berichtgeving sterk beïnvloeden (zie de sensationele "Billion-Dollar-A-Year Program To Deceive Public About Global Warming Is Exposed" van de Huffington Post).

Die andere supermacht: China

Ook China zal zich niet zomaar laten inpakken. De financiële implicaties zijn immers reusachtig. In een alliantie met de andere ontwikkelingslanden wordt via het begrip "Environmental Justice" compensatie geëist voor onze Westerse overconsumptie en de "historische schuld" die hierdoor werd opgebouwd. Dit gaat verder dan het klimaatprobleemen: klimaat én vervuiling (o.m. de e-waste storten) én uitbuiting énzovoort. Er zullen toegevingen moeten komen en wij dienen daarop voorbereid te worden. Een parallel debat naast het VS-verhaal dient daarom dit jaar nog geoptimaliseerd te worden.

Voor 2014 daarom, succes met het tussen de lijnen lezen!

Dust Bowl 1935, foto via NOAA fotoarchief