Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

20 duurzame business model innovaties

Floris Van Cauwelaert

20_business_model_innovationsGoed nieuws voor wie inspiratie zoekt om aan haar/zijn business model te sleutelen. De consultancy SustainAbility, één van de oudste in het vak, presenteert een rapport over 20 innovaties in business modellen die een positieve, duurzame impact kunnen teweeg brengen. Naast Performance-gebaseerde modellen, product-dienstsystemen en voorbeelden uit de deeleconomie, vind je nog tal van andere, verrassende modellen en cases.

De "20 business Model Innovations for Sustainability" worden besproken en aangevuld met ruim 80 voorbeelden van diverse, grote en kleine bedrijven die het hebben toegepast. Dit verdeeld over 5 (sociale) domeinen waarin bedrijven impact kunnen genereren: ecologisch, sociaal, financieel, armoede en diverse.

Many existing business models are predicated on the assumption that vital, non-financial resources—i.e., natural, human and/or social capital—are in virtually limitless supply.

model_behavior_20_business_model_innovations_for_sustainability (1).pdf-18

De hele waardeketen komt daarbij potentieel in aanmerking om te innoveren:

As a company considers its business model structure, the exchanges that occur at all points within the business model present opportunities to innovate, distribute value, and shift outcomes for the better.

Volgens de auteurs wordt duurzame innovatie in een onderneming te vaak onderschat of gereduceerd tot het verduurzamen van bestaande modellen en processen.  Maar wat als - een hypothetisch voorbeeld - Colruyt zou wensen om aan 'de laagste prijs' ook de extra voorwaarde 'én lokaal geproduceerd' zou vasthangen. Dan wordt snel duidelijk dat er amper een onderdeel is van de activiteit van de Pajotse retailer dat niet aan verandering zou onderhevig zijn: van aankoopbeleid, over logistiek, marketing, stakeholder-management etc. In dat voorbeeld komt  het disruptieve meteen bovendrijven. Dat is ook het geval voor de cases die worden gepresenteerd in dit rapport van SustainAbility.

Wie vertrouwd is met duurzame business modellen zal beslist enkele cases herkennen, maar de kans is groot dat er tussen de ruim 80 ondernemingen die worden besproken, enkele nieuwe ontdekkingen zitten.

Foto van geeuwende zeehond via Jade Berman op Flickr