Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Zonnepanelen cruciaal in 100% hernieuwbare energiemix

Niel Staes

Het Wereld Natuur Fonds deed onderzoek naar de vereiste stappen om in 2050 100% van de vereiste energie uit vernieuwbare bronnen te putten en het belang van zonne-energie in dit verhaal. Vandaag komt 16,7% van de globale energie uit duurzame energiebronnen, waarvan het overgrote deel opgewekt wordt door middel van biobrandstoffen en waterkracht. Zonne-energie is wereldwijd verwaarloosbaar met 0,1%. Toch ziet WNF in zijn rapport een cruciale rol weggelegd voor energie uit fotovoltaïsche cellen.

WNFBelangrijkste doelstelling is om 30% van de energie uit zonnepanelen te winnen in 2050. Een belangrijke bekommernis in vele landen is dat dit gigantische oppervlaktes in beslag zal nemen. WNF stelde daarom de vraag:" Stel dat we 100% van onze globale energie via zonnepanelen opwekken, is dit dan ten koste van leefruimte en natuur?"  Om dit te onderzoeken nam men zeven diverse landen en regio's onder de loepe.

De conclusie van het onderzoek is duidelijk. Minder dan 1% van de totale landoppervlakte is vereist om dit doel te realiseren. Er is dus geen verscheurende keuze nodig tussen ruimte en groen. Bovendien is er ook een snel terugverdieneffect bij zonne-energie. Gezien de snelle evolutie van zonne-energie, de dalende kost en de verhoogde efficiëntie is het duidelijk dat dit een belangrijk onderdeel wordt van onze energievoorziening.